Highlights

*ANIH Berhad hanya mengendalikan LPT1
iaitu laluan dari Karak ke Jabor sahaja.